Kontaktinformasjon

Galleri Gunilla Holm Platou
Org. nr  890243592
(juridisk navn: Galleberg Godshus AS)

TELEFON OG EPOSTADRESSE:
+ 47 913 70 104
post@gunillaholmplatou.no
POSTADRESSE:
Galleberggt. 31, 3073 Sande